Yıkımcı

Kentsel dönüşümler nedeniyle binaların yıkılması ya da yenilik ve dekorasyon arzusu büyük miktarlarda enkaz üretir.

Bina Yıkımcılar

İnşaat sektöründe kullanılan Bina Yıkımı terimi temelde; her ölçekteki binanın yıkımını, moloz, hafriyat ve temel kazısı gibi işlemleri içine alır.

Bina Yıkım İşleri

Eski, hasarlı, deforme olmuş ve atıl durumda kalan yapıların kentsel dönüşüm kapsamında ya da yeni yapım projeleri çerçevesinde

Kontrollü Bina Yıkımı

Kontrollü Bina Yıkımı nedir? Neden ve hangi koşullarda ihtiyaç duyulur? Süreçte aşamalar ve kilit unsurları nelerdir?

Bina Yıkımı için Yapılması Gerekenler

Yıkma ruhsatı nedir? Bina Yıkımı için Yapılması Gerekenler nelerdir? Yıkım süreci neler kapsar?

Bina Yıkım ve Hafriyat Fiyatları

Genel itibarıyla Türkiye genelinde eski ve özelliklerini yitirmiş teknik açıdan güvensiz binaların çok daha ileri seviye projeler esas alınarak yıkılıp